GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

TEKNİKER VE YÜKSEK TEKNİKERLER DERNEĞİ (TEKDER)

BALIKESİR ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2018 Pazar günü, Saat 19:00'da Paşaköy M. Seka Mücavir S. No:10 Balıkesir adresinde bulunan Dernek Şubesi'nde aşağıda yazılı gündemle göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 25 Şubat 2018 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

   

  1 -

Açılış 

  2 -

Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

  3 -

Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülerek ibrası

  4 -

Mali raporunun görüşülerek ibrası

  5 -

Dernek feshinin görüşülmesi ve oylanması

  6 -

Kapanış.

Devamını oku...

Balıkesir MYO Ziyaret

 

bmyo

Balıkesir MYO teknikerleri ve TEKDER Balıkesir Şubesi üyeleri, Balıkesir MYO Müdürü Prof. Dr. Ergün DEMİR’i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette üniversite, sanayi ve STK işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. Bursa Endüstri Zirvesi Fuarına katılan teknikerler fuarda sergilenen yeni teknoloji makine üreten makinaları anlattılar. Sanayiye eğitimli ve kalifiye tekniker yetiştiren MYO’ların yeni teknolojilerin takip edilip eğitime yansıtabilmesi için sanayi ile işbirliğinin yapılması gerektiğini vurguladılar.TEKDER Balıkesir Şubesi Başkanı Salim Başaran Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun sanayi ile işbirliği yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:“Meslek yüksekokulları ülkemizin eğitimli ve kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır. Meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olan öğrenciler tekniker, sosyal programlarından mezun olan öğrenciler meslek elemanı unvanını alırlar. Eğitimli ve kalifiye tekniker ve meslek elemanı yetiştirebilmek için meslek yüksekokulları ile sanayi işbirliği önemlidir. MYO öğrencileri işyerlerindeki yapacakları stajlar ile öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirecek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirecek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanıyacaktır. TEKDER Balıkesir Şubesi olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar STK’lar, yerel yönetimler, üniversite çalışanları ve öğrencileri ile beraber çeşitli sosyal faaliyetler yaparak üniversite, STK, şehir işbirliğine katkı sağlamaya çalıştık.Balıkesir Meslek Yüksekokulunun sanayi ve üniversite işbirliği amacıyla düzenlediği konferans, panel ve iş protokollerini memnuniyetle takip etmekteyiz. Geleceğin eğitimli, kalifiye teknikeri ve meslek elemanı olacak  öğrencilerimizin yetişmesi için yaptıkları faaliyetler ve çabalar için tüm Balıkesir Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür ederim. ” dedi.

Devamını oku...

Balıkesir MYO’dan TEKDER’e Ziyaret

20170222Balıkesir MYO Müdür Yardımcısı Murat Saran, Yüksekokul Sekreter V. Davut Kesgin ve MYO Çalışanları TEKDER Balıkesir Şubesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. TEKDER Balıkesir Şubesi Başkanı Salim Başaran TEKDER’in Türkiye çapında şubeleri olan, tüm MYO mezunlarını kapsayan tek dernek olduğu ifade etti ve şunları söyledi: “Meslek Yüksekokulları iş dünyamızın önemli bir eleman ihtiyacını karşılamaktadır. MYO mezunları iş dünyasında mühendis ile teknisyen arasındaki köprüdür. MYO mezunları cebinde hem dolma kalem, hem kontrol kalemi taşıyan elemanlardır. MYO öğrencileri ile MYO mezunları arasında köprü olmak ise STK ve MYO çalışanlarının görevidir. Bizler TEKDER ve Balıkesir MYO çalışanları olarak çeşitli sosyal faaliyetler ve etkinlikler yaparak MYO öğrencilerini ve MYO mezunlarını bir araya getirip tanışmalarını sağlamaya çalıştık. Mezunların öğrencilere tecrübelerini aktarmasını ve öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını sağlamaya çalıştık. Bu faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayan Balıkesir MYO çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür ederim.” dedi.

Devamını oku...

Teknikerler Yemekli Toplantıda Buluştu

TEKDER Balıkesir Şubesi meslek yüksekokullarının ve meslek yüksekokulu mezunlarının durumlarının konuşulduğu yemekli toplantı düzenledi. Toplantıya Balıkesir MYO Müdürü Prof. Dr. Ergün Demir, Balıkesir MYO Sekreteri V. Davut Kesgin, İvrindi SHMYO Sekreteri Mithat Üner ve Balıkesir MYO teknikerleri katıldı.TEKDER Balıkesir Şubesi Başkanı Salim Başaran ülkemizdeki tekniker ve meslek elemanı ihtiyacını belirterek şunları söyledi:“Meslek yüksekokulları ülkemizin eğitimli ve kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır. Meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olan öğrenciler tekniker, sosyal programlarından mezun olan öğrenciler meslek elemanı unvanını alırlar. Eğitimli ve kalifiye tekniker ve meslek elemanı yetiştirebilmek için meslek yüksekokulları ile sanayi işbirliği önemlidir. MYO öğrencileri işyerlerindeki yapacakları stajlar ile öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirecek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirecek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanıyacaktır.TEKDER Balıkesir Şubesi olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar STK’lar, yerel yönetimler, üniversite çalışanları ve öğrencileri ile beraber çeşitli sosyal faaliyetler yaparak üniversite, STK, şehir işbirliğine katkı sağlamaya çalıştık.

Devamını oku...

Balıkesir MYO Teknikerleri ve TEKDER Űyeleri Bursa Endūstri Zirvesine Gezi Düzenledi

20161201Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MIB) işbirliğinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 1 Aralık tarihinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Bursa Endüstri Zirvesi” açıldı. Endüstri Zirvesinde beş farklı fuar eş zamanlı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu teknikerleri ve TEKDER Balıkesir Şubesi üyeleri Endüstri Zirvesine katılarak incelemelerde bulundu.

TEKDER Balıkesir Şubesi Başkanı Salim Başaran üyeleriyle beraber katıldıkları fuarda elektrik-elektronik ve otomasyon sistemleri, kaynak makineleri, el aletleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı, kalıpçılık ve benzeri konularda yeni teknoloji, donanım ve sistemlerdeki yenilikleri görme imkanı bulduklarını söyledi.

Devamını oku...

Balıkesir MYO'da Aşure Hayrı

20161026Balıkesir Meslek Yüksekokulu bahçesinde, Yüksekokul çalışanları ve TEKDER Balıkesir Şubesinin katkıları ile aşure hayrı düzenledi.Aşurenin yapımı ve sunumu Balıkesir Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr. Kudret GÜL’ün nezaretinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.Aşure hayrına Balıkesir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yanı sıra diğer yüksekokul ve fakülte öğrencileri, üniversite çalışanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri de katıldı.Katılımın yoğun olduğu aşure hayrında öğrenci, üniversite çalışanları ve STK kaynaşmasının sağlandığı ve çok samimi sohbetlerin yapıldığı görüldü. Katılımcılar öğrenciler tarafından uygulama dersi olarak yapılan aşurenin beğeni ve görünüm olarak profesyonelleri aratmadığını söylediler.

Devamını oku...

Sayfa 1 / 3